Themagroep “Werken aan volledig  gepersonaliseerd leren”

 

Wij zijn Jenneke Pulles,  werkzaam als teamleider binnen Helicon opleidingen en Yvonne van Weert,  werkzaam tot 1 april 2019 als projectleider innovatie bij ROC de Leijgraaf en vanaf 1 april 2019 als projectleider duale carrière bij CTO Zuid. 

We zijn binnen de community of practice op 1 november 2018 enthousiast gestart binnen onze groep met het thema volledig gepersonaliseerd leren.

In eerste instantie hadden we het idee om te gaan onderzoeken wat er nodig is om binnen een onderwijsorganisatie aan de slag te gaan met volledig gepersonaliseerd leren. Denk hierbij aan vraaggestuurd onderwijs, over kwalificatiedossiers, organisaties en niveaus heen.

Er is sprake van (volledig) gepersonaliseerd leren als er rekening wordt gehouden met de individuele behoeften van leerlingen en als leerlingen regie hebben op hun eigen leerproces. Leerlingen bepalen niet alleen hoe, wanneer, waar en met wie ze leren, maar hebben ook invloed op hun eigen leerdoelen

 Invulling geven aan het personaliseren van leren, heeft onder andere gevolgen voor het curriculum, de pedagogische aanpak, toetsing, de professionele ontwikkeling van het team, de ontwikkeling van de schoolcultuur en infrastructuur (Bates, 2014)

Echter kwamen we er tijdens onze zoektocht naar best practices op dit gebied al snel achter dat er binnen heel veel onderwijsorganisaties in Nederland al allerlei initiatieven op dit gebied plaatsvinden.

We zouden het daarom jammer vinden om zelf opnieuw het wiel uit te vinden terwijl dit op veel plekken ook al plaats vindt.

Daarom hebben we ons initiatief aangepast.

We willen inventariseren waar binnen ons land al initiatieven plaatsvinden en tegen welke belemmeringen op het gebied van kwalificeren, examineren, diplomeren, certificeren en valideren er wordt aan gelopen.

Deze gegevens gaan wij middels deze website verzamelen en bundelen om zo vervolgens met verschillende partijen als OCW in gesprek te gaan om te onderzoeken middels bijvoorbeeld een pilot hoe we nu echt tot volledig gepersonaliseerd leren kunnen komen.

Dus…
vindt er binnen je organisatie al een initiatief plaats als het gaat om volledig gepersonaliseerd leren?
Loop je ook tegen een aantal belemmeringen aan?
Geef dit door via het formulier op de pagina aanmelden school / initiatief op onze website en wordt onderdeel van onze community.