Themagroep “Gepersonaliseerd leren in bestaande opleidingen”

Hoe gaan we flexibel examineren?
Hoe kunnen we studenten keuzen bieden in activiteiten, werkvormen etc.?
Hoe kunnen we voortgang monitoren?
Hoe zorg je dat je in verbinding blijft met studenten?
Hoe kan ICT bijdragen?

Binnenkort meer informatie.