Themagroep “blended learning”

Onderwerp van deze themagroep: “Zelfregulatie van studenten bevorderen met behulp van blended learning.”

  • Analyse (a.d.h.v. kwadrantenmodel)
  • Koppeling met de theorie over zelfregulatie 
  • Train de trainer opzet

Het doel van deze groep is om studenten op de as van ‘Externe regie’ naar ‘Zelfregie’ te laten bewegen (Figuur 1). Dit wil de groep bewerkstelligen met behulp van de inzet van blended learning door docenten en studenten. 

De definitie van blended learning die we daarbij willen aanhouden is: een mengvorm van face-to-face en online onderwijs, waarbij gebruik wordt gemaakt van ICT om effectief, efficiënt en flexibel leren mogelijk te maken (SURF, 2015). Doel daarbij is te komen tot dieper leren, te definiëren als vormen van leren waarbij het resultaat van leerprocessen leidt tot opname van het geleerde in het handelingsrepertoire van de lerende en dus terug te zien is in zijn gedrag.

De definitie van zelfregulatie die we daarbij willen aanhouden is: leren waarbij men zelfstandig en met zin voor verantwoordelijkheid de sturing voor de eigen leerprocessen in handen neemt (Boekaerts & Simons, 2012). De fases van zelfregulatie vormen een cyclisch proces dat de student doorloopt bij zelfregulatie van reflectie vooraf, tijdens en achteraf (Zimmerman, 2002). 

Kwadrantenmodel

Training en didactische waaier

Om docenten hierbij te helpen heeft de groep een training gemaakt om dit zelf te leren, ervaren en hierop te reflecteren. Bij deze training wordt een didactische waaier gebruikt waarin de verschillende fasen van een onderwijsactiviteit voorbij komen, gekoppeld aan passende werkvormen en ICT-tools.