Themagroep “blended learning”

Onderwerp van deze themagroep: “Onderweg naar zelfsturing met behulp van blended learning”
  • Analyse (a.d.h.v. kwadrantenmodel)
  • Voorbeelden uit de praktijk
  • Train de trainer opzet

Doel: Het vergroten van zelfsturing zit op het continuüm van de X-as van het kwadrantenmodel van externe regie naar zelfregie:  

Kwadrantenmodel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De themagroep zal zich dus vooral richten op het continuüm van de regie:

 


De definitie van Blended Learning die we daarbij willen aanhouden is:
Het vraaggericht gebruiken van diverse didactische werkvormen met optimale inzet van digitale en sociale media afgestemd op de specifieke leerbehoefte van de individuele student.

Hieronder vallen ook het inzetten van mogelijkheden om gepersonaliseerd om te gaan met plaats (leren op afstand) en tijd (synchroon – asynchroon). Daarnaast kan Blended Learning bijdragen aan het (verder) ontwikkelen van het zelfregulerend vermogen van de student.

Doel daarbij is te komen tot dieper leren, te definiëren als vormen van leren waarbij het resultaat van leerprocessen leidt tot opname van het geleerde in het handelingsrepertoire van de lerende en dus terug te zien is in zijn gedrag.