De Community of Practice Leren en ict (CoP Leren en ict) biedt komend schooljaar een leer- en werkgemeenschap
voor mbo-docenten en teammanagers die in hun onderwijs een stap willen maken met thema’s
zoals gepersonaliseerd leren, 21e eeuwse vaardigheden, blended learning.
Met elkaar en met experts worden eigen praktijkvragen beantwoord.
Van harte uitgenodigd om mee te doen!

Deelnemers

De kern van de CoP wordt gevormd door deelnemers uit:
Friesland College, Mondriaan College, Grafisch Lyceum Utrecht, ROC De Leijgraaf, ROC Rijn IJssel,
Zadkine, STC Group, Graafschap College, Noorderpoort, DaVinci College, Citaverde, ROC West Brabant,
Alfa College, ROC van Twente, ROC Nijmegen, Koning Willem 1 College, Spring, ROC Top, Helicon, ROC A12.

Zij werken aan hun vraagstukken uit hun eigen ROC in vier themagroepen:

Tussenring

De themagroepen organiseren hun eigen bijeenkomsten en worden ondersteunt vanuit de tussenring.
De tussenring wordt gevormd door een beperkt aantal experts op het gebied van (organiseren van) leren en ict in het MBO:
het practoraat Activerende didactiek, practoraat Mediawijsheid, iXperium / Centre of Expertise Leren met ict, Kennisnet, UvT,
IVA Onderwijs, saMBO-ICT, Kennisnet, ROC van Twente, ROC RijnIJssel, ROC De Leijgraaf en ROC Midden Nederland.
De tussenring heeft als taak kennis beschikbaar te maken voor de themagroepen uit de bestaande kennisinfrastructuur door te makelen en schakelen.
Daarnaast draagt zij zorg voor een lichte begeleiding van de CoP.

Stuurgroep

De CoP wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van een stuurgroep bestaande uit:
Ben Geerdink (RijnIJssel), voorzitter,
Marijke Kral (lector Leren met ict HAN),
Marc van der Meer (University of Tilburg),
Martijn Timmer (SaMBO-ICT),
John Schobben (De Leijgraaf),
Marius van Zandwijk (Kennisnet), secretaris

 

Tussenrapport CoP:

Tussenrapport CoP Leren en ict mbo 20190515

Brochure:

Brochure-CoP-Leren-en-ict-def-090818