Valideren

Betekenis
De student komt erachter welke kennis, vaardigheden en houding hij/zij inmiddels beheerst en welke nog niet. Dit doet hij/zij door te testen, te observeren, te beoordelen en te waarderen.

Waar komt het terug in zelfregulatie
Reflecteren tijdens: momentopname, experimenteren.
Reflecteren achteraf: tevredenheid, defensief, adaptief.

Welke werkvormen met bijbehorende instrumenten kun je gebruiken?

Toetsen met Socrative

Wat is het?
Socrative is een online tool die door docenten gebruikt kan worden om leerlingen tijdens de les  antwoord te laten geven op één of meer meerkeuzevragen, goed/fout-vragen, open vragen en/of stellingen. De docent bepaalt het moment waarop hij een door hem gemaakte quiz (een serie bij elkaar behorende vragen voorzien van een quiznaam)  vrijgeeft ter beantwoording.

De vragen kunnen beantwoord worden op pc, laptop, tablet of smartphone.
Na het beantwoorden van de vragen is een uitgebreide rapportage op te vragen, waarin de docent per leerling en per vraag inzage kan krijgen in de gegeven antwoorden

Wat kun je ermee?
Socrative is uitermate geschikt om leerlingen actief bij de les te betrekken. Socrative is laagdrempelig en aan het gebruik van de tool zijn geen kosten verbonden. Functionaliteiten: quiz ontwerpen, quiz vrijgeven voor gebruik, inzage in de resultaten van de deelnemers, in spelvorm (Space Race) een quiz tegen elkaar laten spelen. 

Hoe werkt het?
De werking van Socrative is eenvoudig. Allereerst vraagt de docent een account aan. Na die aanvraag krijgt hij een room toegewezenen: een virtuele ruimte waarin hij zijn quizzen kan plaatsen. Die room krijgt een uniek nummer, het zogenaamde roomnummer. Nadat de docent een quiz heeft gemaakt kan hij die met slechts een muisklik vrijgeven voor zijn leerlingen (en later desgewenst weer afsluiten). Als de leerlingen vervolgens op hun tablet of smartphone de app “Student clicker-Socrative” opstarten (of op hun pc of  laptop surfen naar http://m.socrative.com) en daar het roomnummer invoeren komen zij in de omgeving waar zij de vragen kunnen beantwoorden.

Bekijk de handleiding >

Wat heb je erbij nodig?
Socrative werkt op zowel tablets, smartphones, pc’s als laptops en het gebruik op al deze devices is identiek. Voor gebruik op tablet of smartphone moeten de volgende apps geïnstalleerd worden: voor docenten (beheer): Teacher clicker-Socrative. Voor leerlingen (afname):  Student clicker-Socrative. Op pc of laptop kan de tool gebruikt worden door te surfen naar http://socrative.com 

Toetsen in Forms

Wat is het?
Forms is onderdeel van Office 365.  Naast het maken van een enquête kun je er ook toetsjes mee maken. Die heten binnen Forms quiz.

Wat kun je ermee?
Je kunt een toetsje inzetten aan het eind van een les, als wrap-up van je les, maar ook aan het eind  van een lessenserie.

Bekijk de handleiding >

Hoe werkt het?
Er zijn meerdere vraagvormen mogelijk, zoals meerkeuzevragen, open vragen en classificatievragen. Bij grotere toetsen kun je met secties werken, zodat je vragen per onderwerp kunt opnemen. Bij meerkeuzevragen kun je per antwoordoptie feedback toevoegen, zodat de student per vraag kan zien waarom een antwoord goed of fout was. Hiermee geef je gerichte individuele feedback geeft per student.

Observeren en waarderen in Flipgrid

Wat is het?
Het concept van Flipgrid is eenvoudig: een afgesloten ruimte, waar deelnemers een video kunnen plaatsen van maximaal 5 minuten. Deze video maken ze zelf, met hun smartphone, precies zoals ze gewend zijn van verschillende andere apps. 

Wat kun je ermee?
In de besloten groep kan een stelling of vraag gesteld worden, en zo krijgt iedereen de kans om hierop te reageren. Nog beter: iedereen heeft ook de kans om de video’s terug te kijken. Door het opnemen van de video’s zo eenvoudig mogelijk te maken kun je er snel mee aan de slag. Op deze manier kunnen studenten zaken aan elkaar presenteren.

Hoe werkt het?
Je begint bij het maken van een Grid. Je kunt een Grid beschouwen als je online klaslokaal. Je kunt zoveel Grids maken als je wilt.  Je kunt een optie kiezen waarbij studenten moeten inloggen met hun Office 365 school/werk account. Op deze manier is de Grid beveiligd en kunnen er geen anderen bij, wat een veilig idee is! In ieder Grid kun je vervolgens Topics aanmaken. Ieder Topic kan hangen aan een onderwerp, les, een thema of wat dan ook. Wanneer je een Grid hebt gemaakt krijg je een Flipcode en met deze code kunnen je studenten het Grid vinden in de gratis Flipgrid app voor iOS of Android. Ieder Topic kun je als docent verrijken met een instructie tekst, bijlagen zoals PowerPoint, Sway, PDF, eigen instructievideo’s en meer. Ook kun je ervoor kiezen om de video’s ‘goed te keuren’ als docent voordat ze worden getoond in het Topic, hiermee voorkom je ongewenste video’s in je Grid. 

Bekijk de handleiding >

Hoe werken studenten ermee?  
Studenten gebruiken de Flipcode om in de Flipgrid app video berichten te posten als reactie op de opdracht. Vervolgens kunnen andere studenten hier weer op reageren middels video’s (dit kun je als docent ook uitzetten). Ze reageren dus met video’s per Topic. Daarmee zorg je er dus echt voor dat iedere student zijn of haar stem kan laten horen op een gemakkelijke manier!