Zelfregulatie van studenten bevorderen met behulp van blended learning.

Deze training is ontwikkeld voor docenten die hun digitale vaardigheden in de basis op orde hebben en nu de volgende stap willen zetten in blended learning. Daarnaast willen we bevorderen dat de student meer de regie krijgt en op termijn ook neemt.

Doelstelling van deze training is om het didactische repertoire op het gebied van blended learning te vergroten bij de deelnemers zodat zij kunnen bijdragen aan het zelfregulerend vermogen van studenten. Aan het eind van de training:

  • kunnen deelnemers basaal uitleggen wat zelfregulatie en blended learning is;
  • kunnen deelnemers de fasen van zelfregulatie verbinden aan blended learning en bijpassende ICT-toepassingen;
  • kunnen deelnemers didactische momenten van een onderwijsactiviteit verrijken middels blended learning;
  • kunnen deelnemers blended onderwijsactiviteiten ontwerpen waarbij de student (ook) werkt aan zijn zelfregulerend vermogen.
Bekijk de trainingshandleiding en bijbehorende presentatie.
Wat is blended learning?
Een mengvorm van face-to-face en online onderwijs, waarbij gebruik wordt gemaakt van ICT om effectief, efficiënt en flexibel leren mogelijk te maken. (SURF, 2015)

Wat is zelfregulatie?
Leren waarbij men zelfstandig en met zin voor verantwoordelijkheid de sturing voor de eigen leerprocessen in handen neemt. (Boekaerts & Simons, 2012)

Welke fasen van zelfregulatie kennen we? 
Een cyclisch proces dat de student doorloopt bij zelfregulatie van reflectie vooraf, tijdens en achteraf. (Zimmerman, 2002).