Reflecteren

Betekenis
Het vooruitkijken, monitoren en terugkijken op je handelen met het doel daarvan te leren.

Waar komt het terug in zelfregulatie
Reflectie vooraf: geloof in eigen kunnen, verwachtingen, intrinsieke waardering, persoonlijke doelen.
Reflecteren tijdens: momentopname, experimenteren.
Reflecteren achteraf: tevredenheid, defensief, adaptief.

Welke werkvormen met bijbehorende instrumenten kun je gebruiken?

Reflectie vooraf en tijdens in Planner

Wat is het en wat kun je er mee?
Planner is een applicatie waarin je kunt plannen, organiseren en evalueren.  

Bekijk de handleiding >

Hoe werkt het?  
Start Planner in één klik vanuit het Office 365-startprogramma. Vervolgens kun je met een paar eenvoudige stappen een nieuw plan en planning maken, een team bouwen, taken toewijzen en de status bijwerken.

Elk plan heeft een eigen bord waarop je taken in buckets kunt ordenen. Je kunt taken indelen op basis van status of aan wie ze zijn toegewezen. Je kunt de status bijwerken of toewijzingen wijzigen door deze tussen kolommen te slepen.

Met Planner, dat is ontworpen voor Office 365, kun je bestanden als bijlagen toevoegen aan taken, samenwerken aan deze bestanden en zelfs gesprekken over taken voeren zonder te schakelen tussen apps. Met Planner blijven de discussies en resultaten altijd bij het plan en worden deze niet in allerlei verschillende toepassingen vergrendeld.

Reflectie vooraf en tijdens in Padlet

Wat is het?
Padlet is een digitaal prikbord. 

Wat kun je ermee?  
Je kunt er tekst, documenten, foto’s en links op kwijt. Je kunt ervoor kiezen dat iedereen de padlet kan zien of alleen een selecte groep. Je kunt ervoor kiezen dat iedereen iets op het padlet kwijt kan of alleen de mensen die het wachtwoord kennen.

Bekijk de handleiding >

Hoe werkt het?
Dit prikbord richt je zelf in met een achtergrond en een hoofdvraag of stelling. Vervolgens laat je dit prikbord zien op het digitale schoolbord.  Studenten gaan naar de Padlet site en beantwoorden de vraag op hun laptop, smartphone of tablet. De link naar deze Padlet kun je vervolgens aan studenten mailen, twitteren, prive houden of op een andere manieren delen.

Reflectie achteraf vormgeven met de Reflectietoolbox

Wat is het?  
De reflectietoolbox is een website waar docenten en leerlingen diverse reflectie werkvormen kunnen vinden die zij kunnen gebruiken voor hun lessen en portfolio. De reflectietoolbox is tot stand gekomen door het designteam Niveau2Plus die schooljaar 2017-2018 in het iXperium Oss gewerkt heeft aan de ontwikkeling ervan. De reflectie toolbox is in te zetten voor alle opleidingen binnen het VO/MBO/HBO en sluit uitstekend aan bij de belangrijke pijler loopbaanleren. 

Wat kun je ermee?  
Docenten en leerlingen kunnen op de site diverse reflectiewerkvormen vinden die zij kunnen gebruiken voor hun lessen en portfolio. Docenten krijgen hier tips en inspiratie hoe ze er voor kunnen zorgen dat leerlingen reflecteren leuk en nuttig vinden. Ook studenten kunnen zien welke werkvormen er zijn en zelf een keuze maken. Ook krijg je via de site inzicht welke werkvormen geschikt zijn voor welke situatie

Hoe werkt het?   
Met de reflectie toolbox kunnen leerlingen zelf kiezen welke werkvorm ze willen gebruiken om te gaan reflecteren. Als docent kun je leerlingen soms ook uit hun comfortzone te laten komen door hen iets anders te laten durven kiezen waarvoor ze normaal niet zouden hebben gekozen. Er zijn diverse keuzemogelijkheden gerangschikt op bijvoorbeeld onderwerpen zoals audio/video, beschrijvend, muzikaal, presentatievorm. 

Wat heb je erbij nodig?
Alle uitleg en materiaal van de reflectietoolbox is te vinden op www.reflectietoolbox.nl