Informatie selecteren

Betekenis
Verschillende manieren om informatie te zoeken, te selecteren en kritisch te beoordelen.

Waar komt het terug in zelfregulatie
Reflectie vooraf: geloof in eigen kunnen, verwachtingen, intrinsieke waardering, persoonlijke doelen.
Reflecteren tijdens: momentopname, experimenteren.