Informatie selecteren

Betekenis
Verschillende manieren om informatie te zoeken, te selecteren en kritisch te beoordelen.

Waar komt het terug in zelfregulatie
Reflectie vooraf: geloof in eigen kunnen, verwachtingen, intrinsieke waardering, persoonlijke doelen.
Reflecteren tijdens: momentopname, experimenteren. 


Informatie beoordelen – webdetective: 

Informatievaardigheden omvat het scherp kunnen formuleren en analyseren van informatie uit bronnen, het op basis hiervan kritisch en systematisch zoeken, selecteren, verwerken, gebruiken en verwijzen van relevante informatie en deze op bruikbaarheid en betrouwbaarheid beoordelen en evalueren. In de context van 21e-eeuwse vaardigheden gaat het hierbij vaak om digitale bronnen.

Wat is het?
Een website met veel informatie over informatievaardigheden, het goed leren beoordelen van informatie en verzamelen van bronnen. Met een handige checklist om te bekijken om een website te kunnen beoordelen.
De website is door de bibliotheek ontwikkeld voor een erg brede doelgroep. De Webdetective wordt op dit moment gebruikt in de bovenbouw van het basisonderwijs evenals in het MBO en alles wat daartussen zit. 

Wat kun je ermee?
Stel je hebt de opdracht gekregen om een werkstuk te schrijven.
Je besluit om op internet naar informatie te zoeken, want internet is immers

  • direct bereikbaar
  • gemakkelijk bereikbaar
  • snel bereikbaar

Maar ondanks al die voordelen heeft het internet ook nadelen. Je vindt op het internet namelijk heel erg veel informatie. En je weet niet altijd of de informatie die je vindt wel betrouwbaar is.
Met behulp van deze website leer je hoe je kritisch naar informatie kijkt, hoe je de juiste vragen stelt en hoe je optimaal gebruik kunt maken van onder andere Google. Daarnaast mag je de kennis die je opdoet direct in de praktijk brengen met behulp van een internetspeurtocht.

Hoe werkt het?
Begin bij de speuropdrachten om te leren hoe je moet zoeken, hoe je informatie controleert op betrouwbaarheid m.b.v. de checklist en hoe je slim gebruik maakt van een zoekmachine.

Wat heb je erbij nodig?
Op de website www.webdetective.nl vind je alle informatie.
De checklist om websites te beoordelen op betrouwbaarheid is online te gebruiken of kun je uitprinten via https://www.webdetective.nl/checklist