Didactische waaier

De didactische waaier heeft als doel jouw didactische repertoire op het gebied van blended learning te vergroten wat bij kan dragen aan het zelfregulerend vermogen van jouw student. De waaier biedt beknopte informatie over de verschillende didactische fases en bijpassende instrumenten. De waaier is onderdeel van het trainingsprogramma: ‘Zelfregulatie van studenten bevorderen met behulp van blended learning‘.

Bekijk de verschillende onderdelen van de waaier: