Afronding CoP Onderwijs en ICT

31 december 2020 stopt de subsidie van OCW. 3 en 16 december is de CoP afgerond met twee druk bezochte eindseminars. Meer dan 200 deelnemers werden in verschillende sessies geïnformeerd over wat de CoP in twee jaar heeft gedaan en heeft opgeleverd. Die producten vind je hier op de site maar de site gaat eind februari uit de lucht.

Er is een beweging ingezet en er is een netwerk opgebouwd maar hoe gaat het nu verder?

 • Twee themagroepen gaan na beëindiging van de subsidie door. De themagroep blended learning doet dat in de actieve netwerken van de ambassadeurs van saMBO-ICT en de MIE coaches maar blijven ook aanspreekbaar op de kennis en producten van de themagroep. Contact via Gerard Reimink  en Wendy van Deursen. De themagroep Cyclus werkbezoeken gaat door met inspiratie-werkbezoeken afleggen bij elkaar en nodigt geïnteresseerden uit in hun carroussel in te stappen. Contact via Andy van Dissel.
 • Het eindrapport van IVA onderwijs over de lessons learned in de Community of Practice Gepersonaliseerd leren en ict vind je hier. Nadere informatie daarover bij Irma van der Neut vanderneut@iva-onderwijs.nl of John Schobben john.schobben@leijgraaf.nl
 • De informatie over de producten van de CoP zoals die nu op deze site staat wordt overgezet naar ECBO en ondergebracht in de lemma’s gepersonaliseerd leren.
 • De beweging die we ingezet hebben gaat ook in personen door onder andere in de onderzoekswerkplaats gepersonaliseerd leren met ict owpict.nl en de werkgroep innoveren van Doorpakken op Digitalisering.

Alle CoP leden dank voor alle inspiratie en productiviteit; OCW bedankt voor het vertrouwen.

Marius van Zandwijk

John Schobben

Wat is de CoP Leren en ict?

De Community of Practice Leren en ict is een leer- en werkgemeenschap van docenten en teammanagers van mbo-instellingen.
Vanuit concrete vragen uit hun praktijk werken ze themagewijs aan praktische antwoorden.
Deelnemers brengen zelf hun eigen ervaringen in, delen kennis en creëren samen nieuwe kennis.
Ze kunnen daarbij gebruik maken van experts. De ondersteunende facilitators maken, indien gewenst,
de verbinding met expertise die in een veelheid van netwerken beschikbaar is.
Waar nodig kan nieuwe expertise worden ontwikkeld. Het samenwerken vindt plaats via vormen van onderzoekend ontwerpen.
Het startpunt is altijd een vraag in uit de praktijk, het eindpunt is een concrete oplossing in een leerarrangement.

Voor docenten en teammanagers

De CoP Leren en ict is er voor:

 • Docenten die een stap willen zetten in hun onderwijs.
  Je speelt bij voorkeur al een rol bij het delen van kennis in je MBO-instelling of je hebt de ambitie dat
  te gaan doen. Je hebt belangstelling voor het kennis creëren en delen met anderen.
 • Teammanagers die een stap willen zetten bij het oplossen van blokkaders voor innovatie in teams.
  Je wil de innovatiecapaciteit van je team vergroten. Je hebt belangstelling voor het kennis creëren en delen
  met anderen.

Als docent en teammanager bij hetzelfde team zijn betrokken, vergroot dit de impact voor de MBO instelling.

Waarom de CoP?

Docenten merken dat studenten onderwijs willen dat bij hun past,
bijvoorbeeld meer co-creatie en peer to peer werken in leerarrangementen, en ook ondersteuning op maat.
Beroepen vernieuwen snel, wat vraagt om een leven lang leren.
Zelf regie kunnen voeren op je eigen leerproces, ict-geletterdheid en
21e eeuwse vaardigheden worden steeds relevanter voor studenten.
Hoe kun je als docent aan je onderwijs werken zodat het aansluit bij deze vragen?
Hoe kun je als teammanager de innovatie capaciteit van teams vergroten en je onderwijsorganisatie aanpassen?

Gepersonaliseerd leren en zelfregulerend leren in leerarrangementen bieden perspectief om die aansluiting
te verbeteren. Tegelijkertijd blijkt het in de praktijk niet eenvoudig als docent en teammanager hier stappen in
te nemen.
Facilitering “van bovenaf” sluit (meestal) niet aan bij de onderwijspraktijk en pakt niet duurzaam uit.
De CoP Leren en ict heeft daarom nadrukkelijk gekozen voor ondersteunen “van onderop”:
vertrekken vanuit vragen in de onderwijspraktijk.
Tegelijkertijd heeft de CoP oog voor de verbinding met het management om innovaties te borgen.

Resultaten:

Met het beëindigen van de subsidie wordt het project formeel opgeleverd op 31 december 2020. Een aantal themagroepen gaat door; een aantal stopt na het opleveren van haar product. De gerealiseerde producten zijn/worden in een tweetal CvI seminars  op 3 en 16 december 2020 aan de sector gepresenteerd. Je vindt deze producten voorlopig nog op deze site onder ‘producten en publicaties’. Binnenkort worden deze (ook) toegevoegd aan de ECBO site ‘Canon van het beroepsonderwijs’ onder het lemma ‘gepersonaliseerd leren 2’.